اثر توسعه فردی در زندگی

همه چیز از خودمان شروع می شود.

جمله ای که بارها و بارها شنیده ایم و به جای اینکه تلنگری به خود بزنیم می‌گویم: ای بابا من که بهترین آدم روی زمینم، دنیاست که پر از مشکله. با اجازه شما من می خواهم فقط یک جمله بگویم: اگر هر کسی در جایگاه خود وظایفش را درست انجام دهد دنیا گلستان می شود! اینطور نیست؟!

گاهی مدیر از کارمند گله دارد و گاهی کارمند از مدیر.

گاهی مادر از فرزند توقعاتی دارد و گاهی فرزند از مادر.

گاهی زن از رفتار شوهر شکایت می کند و گاهی مرد از زن.

گاهی معلم از بی دقتی معلم شاکی است و گاهی دانش آموز از روش تدریس معلم.

توسعه فردی - هدفگذاری

اینها داستان هایی است که هر روز برای ما اتفاق می افتد و باعث می شود انگشت اتهام به سمت دیگری بگیریم.

یک لحظه با خودمان صادق باشیم اگر هر فرد به توسعه فردی خود بیشتر توجه کند و به جای تلاش برای خطاکار نشان دادن دیگران روی خود تمرکز کند، دنیا به چه بهشتی تبدیل می شود؟

ما در نوآفرین تلاش می‌کنیم نکاتی را در زمینه توسعه فردی در سایت و شبکه‌های اجتماعی منتشر کنیم چون واقعاً اعتقاد داریم همه چیز از خودمان شروع میشود…

آن وقت دیگر مهم نیست چه نقشی داری، مدیری یا معلم، پدری یا فروشنده، کارمندی یا فرزند، مهندسی یا پزشک، مادری یا معمار، کارگری یا مشاور و الی آخر . مهم این است در هر نقشی که باشید، می درخشید. به جرأت می‌توانم بگویم هر فردی با جدی گرفتن مطالب توسعه فردی می تواند تا آسمان ها پرواز کند و بلندپروازی هایش را نیز به دیگران نشان دهد.

اگر مطلب یا نکته ای در مورد توسعه فردی به نظرتان می رسد، می توانید به نوافرین ایمیل بزنید یا در اینستاگرام نوآفرین با ما همراه باشید و مطالب خود را برای ما مطرح کنید. تیم نوآفرین، مطلب شما را با نام خودتان در سایت و شبکه های مجازی منتشر می کنیم

شخصیت‌شناسی

هدف‌گذاری هوشمندانه

موفقیت و خودیاری